Kilen

Vi er et bofælleskab med 20 boliger på mellem 65 m² og 95 m².

Der er aktuelt én bolig til salg i Kilen. Boligen er på 95 m² og til overtagelse 1. oktober 2020.

KILENs grund-idé er at kombinere fordelene ved de mere kollektive boformer med individuelle boliger. Beboere i KILEN deltager aktivt i bofællesskabet og medvirker til at fællesskabet fungerer bedst muligt. Der er således skabt muligheder for et forpligtende, aktivt samvær, der kan fungere som gensidig, social og menneskelig støtte for KILENs beboere.

Ejendommen - rammen om bofællesskabet

Ejendommen, der blev nyopført i 1989, består af 20 boliger og et fælleshus. Der er fem boliger på 65m²., to på 75m²., fire på 85m². og ni boliger på 95m²., i alt 1.670m². Fem af boligerne er i et plan, 3 er i 1½ plan og 12 af boligerne er i to planer med en trappe op til første sal. Boligerne ligger som rækkehuse i to rækker, som er forbundet med en lukket, glas-overdækket gade, som fører til fælleshuset

KILEN er en såkaldt selv-administrerende, privat andelsboligforening. Det vil sige at beboerne selv står for drift og vedligeholdelse af ejendommen. Til det formål er etableret en række grupper, som har det daglige ansvar for ejendommens drift. Foruden en bestyrelse er der en udegruppe, en indegruppe og en teknikgruppe. Alle andelsbolighavere deltager i en af de nævnte grupper.

image/svg+xml
image/svg+xml